Algemene voorwaarden

A-Trading Company heeft het recht om de order op elk moment te annuleren, terug te betalen en / of niet te voldoen aan het leveren van bestellingen geplaatst op deze site om welke reden dan ook. A-Trading Company verbiedt het doorverkopen van producten welke zijn gekocht via deze website aan een derden partij, consumenten, websites of winkels. Elke overtreding of vermeende overtreding van dit beleid geeft WINECHILL het volste recht om de order te annuleren, terug te betalen en niet te voldoen aan de order levering. Tevens beroepen wij ons op het eigendomsvoorbehoud, zolang door ons geleverde producten nog niet volledig zijn betaald zoals omschreven in de factuur, blijven deze het eigendom van A-Trading Company.